6 เคล็ดลับ เจรจาธุรกิจให้สำเร็จ


6 เคล็ดลับ เจรจาธุรกิจให้สำเร็จ

6 เคล็ดลับ เจรจาธุรกิจให้สำเร็จ สิ่งสำคัญหนึ่งที่ช่วยให้การทำธุรกิจ ประสบความสำเร็จ คือการเจรจาให้ผู้ร่วมลงทุน เข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ ที่ได้รับมากที่สุด นักธุรกิจหลายคน นอกจาก จะต้องเรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจแล้ว ยังต้องเรียนรู้เรื่อง การเจรจาการพูดส่วนต่าง ๆ ด้วย

บทความเกี่ยวกับธุรกิจ และการลงทุนวันนี้ จึงขอแนะนำ 6 เคล็ดลับ เจรจาธุรกิจให้สำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้นักธุรกิจมือใหม่ทุกท่าน ส่วนเคล็ดลับ แต่ละอย่าง จะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

6 เคล็ดลับ เจรจาธุรกิจให้สำเร็จ

1. น้ำเสียงต้องดูเป็นกันเอง และน่าไว้ใจ

ระดับโทนเสียงและสำเนียงในการพูด มีผลต่อผู้ฟังในปริมาณเท่ากัน กับเนื้อหาที่พูด แม้ว่าท่านจะมีเนื้อหาที่น่าฟัง หรือให้ประโยชน์สาระ แก่ผู้ฟังมากเพียงใด แต่หากน้ำเสียงการพูดไม่รื่นหูผู้ฟัง ก็มีแนวโน้มสูงมากที่ผู้ฟังจะไม่เชื่อคำพูดของท่าน การพูดเจรจาธุรกิจไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะตอนที่พูดคุยเนื้อหาตกลงข้อธุรกิจเท่านั้น

แต่มีความสำคัญในส่วนอ่าน ๆ ด้วย หากผู้พูดมีน้ำเสียงท่วงทำนองในการพูด และโทนเสียงที่อบอุ่นคุ้นเคยและน่าไว้วางใจจะได้เปรียบมากกว่า โทนเสียงที่ค่อนข้างทุ้มต่ำเล็กน้อยจะให้ความรู้สึกอบอุ่นน่าเชื่อถือ ซึ่งเหมาะมาก ๆ กับการใช้ในการเจรจาทางธุรกิจ

2. พูดด้วยถ้อยคำที่แสดงออกถึงความจริงใจ

การจะพูดให้ผู้ฟังสัมผัสถึงความจริงใจได้ ตัวผู้พูดเองต้องมีความเชื่อในสิ่งที่จะพูดออกไปก่อน ต้องมองหาข้อดีในเนื้อหาที่จะพูด ส่งความรู้สึก และเจตนาที่ดีออกไปขณะที่พูด ความรู้สึกและเจตนาที่ดีจะส่งผลไปถึงจังหวะจะโคน และน้ำเสียงที่พูดได้อย่างคาดไม่ถึง ความหมายบางอย่าง

ที่ต้องการจะสื่อสารออกไป ถึงคนที่ติดต่อธุรกิจด้วย อาจจะเลือกใช้คำสื่อความหมายเดียวกันได้หลายคำ ฉะนั้น ก่อนจะทำให้คนอื่นเชื่อใจ ท่านต้องมั่นใจในเรื่องที่ท่าน จะสื่อสารออกไปก่อน

6 เคล็ดลับ เจรจาธุรกิจให้สำเร็จ

3. พูดด้วยน้ำเสียง และคำพูดที่เปี่ยมพลัง

คำพูดที่มรจากพลังที่เต็มเปี่ยมของผู้พูด จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่ฟังเสมอ ยิ่งเป็นการเจรจาทางธุรกิจหรือการลงทุน เรื่องนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ผู้พูดจงให้ความสำคัญกับน้ำเสียง และคำพูดให้ผู้ฟังรู้สึกเชื่อมั่นที่สุด จังหวะในการพูดที่ดีต้องไม่เร็วรัวหรือช้าเนิบเกินไป

แต่ก็ไม่ควรพูดด้วยจังหวะเดียวกันทุก ๆ ประโยค เลือกคำพูดที่ฟังง่ายเข้าใจง่าย และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ฟัง ก่อนจะมีการเจรจาจริง ท่านอาจจะใช้วิธีการฝึกซ้อม เพื่อให้ได้จังหวะที่น่าเชื่อมากที่สุดก่อนก็ได้

4. สายตา และคำพูดต้องสอดคล้องกัน

นอกจากเรื่องการพูดให้น่าฟังน่าเชื่อถือแล้ว สายตาและคำพูดก็ต้องสอดคล้องกัน เพื่อดึงดูดผู้ฟัง และสร้างความน่าเชื่อถือในการเจรจาธุรกิจด้วย การทอดสายตา หรือสบตาคู่สนทนา ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยระหว่างบุคคล ตลอดจนการพูดคุยในที่ประชุม สายตากับคำพูดควรจะสอดคล้องกันในรูปแบบที่พอดี

ไม่ประดิษฐ์จนเกินไป สายตาของผู้พูดเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน ต่อผู้ฟังเมื่อได้มอง บางครั้งการทำสายตาที่ไม่นิ่งหรือล่อกแล่ก แสดงออกถึงความไม่แน่ใจหรือกังวล อาจจะทำให้ผู้ฟังไม่เชื่อมั่น และอาจจะรุนแรงถึงขั้น ทำให้การติดต่อทางธุรกิจของท่าน ไม่ประสบความสำเร็จตามที่หวังได้

6 เคล็ดลับ เจรจาธุรกิจให้สำเร็จ

5. เงียบอย่างรู้จังหวะ

การนิ่งเงียบไม่ใช่ผลเสียเสมอไป บางครั้งในการเจรจาธุรกิจ ผู้พูดต้องรู้จักเงียบให้เป็น แต่บางครั้งการนิ่งเงียบ ก็ให้ผลในสองทาง หากท่านนิ่งเงียบที่ถูกจังหวะ ก็มีผลลัพธ์ที่ดีเลิศ เช่นเดียวกับการพูดที่ดีในการเจรจาติดต่อธุรกิจ เมื่อท่านต้องเป็นฝ่ายพูด จงอย่ายึดเอาเวลาทั้งหมดพูดแต่ผู้เดียว ควรเปิดช่องว่างการสนทนาด้วย เพราะเมื่อเรานิ่งเงียบ

โดยเฉพาะในชั่วครู่หลังการกระตุ้นเร้า หรือโน้มน้าวจิตใจ ผู้ฟังจะทบทวนคำพูดของเราในหัว และคล้อยตามกับเนื้อหาที่ดีนั้นได้ง่าย บางครั้งต้องละทิ้งการพูดตรงบ้าง เพราะการพูดตรงแต่ไม่มีศิลปะในการพูด อาจจะทำให้ผู้ฟังไม่ถูกใจ และเมื่อเป็นการพูดในทางธุรกิจ มันก็อาจจะส่งผลให้ธุรกิจของท่าน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

6. ต้องพูดกระตุ้นในเวลาอันควรให้เป็น

ในการเจรจาทางธุรกิจ สิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เด็ดขาด ก็คือการทำให้อีกฝ่ายยอมรับในเงื่อนไขของเรา ซึ่งการจะทำส่วนนั้นให้สำเร็จได้ ท่านต้องใช้คำพูด แบบคล้อยตาม หรือโน้มน้าวจิตใจให้ได้คำพูดต้องกระตุ้นเร้า ให้เกิดการตัดสินใจ เพราะต่อให้ท่านพูดดีพูดเก่ง สักเท่าไร หากไม่เกิดกระบวน การสุดท้าย คือการตกลงยอมรับเงื่อนไขดังที่ต้องการแล้ว การเจรจาธุรกิจครั้งนั้นก็เปล่าประโยชน์

ดังนั้น ท่านควรรู้จักจังหวะในการพูด กระตุ้นเร้าให้เกิด การตัดสินใจ โดยจะต้องแสดงออกด้วยความมั่นใจ ทั้งสีหน้าและท่าทาง พยายามพูดให้กระชับมากที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ฟัง เมื่อท่านได้พูดใจความสำคัญทั้งหมด เชื่อเถอะว่าผู้ฟังจะมีปฏิกิริยาตอบสนองท่านอย่างชัดเจนแน่นอน

และนี่คือเทคนิคการเจรจา ทางธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ 6 ข้อ ที่เรานำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้นักธุรกิจรายใหม่ทุกท่าน ได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ ไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจใด เล็กน้อย หรือยิ่งใหญ่แค่ไหน เรื่องการเจรจาก็มี ส่วนสำคัญทั้งนั้น บางคน อาจจะพูดไม่เก่ง หรือไม่แน่ใจในการพูด ขอแนะนำ ให้ทดลองพูดเยอะ ๆ พอพูดไปเรื่อย ๆ ท่านจะเริ่มมีความมั่นใจ และสามารถใช้ในสถานการณ์จรองได้แน่นอน

เมื่อเพื่อน ๆ ได้อ่าน 6 เคล็ดลับ เจรจาธุรกิจให้สำเร็จแล้วนั้น เราจะขอแนะนำ เกมสล็อตน่าเล่นที่อยากแนะนำกับ Bonus Bears ได้เวลาสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ง ในอุทยานแห่งชาติที่มีบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะที่จะมานั่งปิกนิกกันกับครอบครัวและคนรัก ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือคุณจะได้เจอกับ Bonus Bears ที่จะพาคุณสนุกไปกับการเล่น เกมสล็อต นี้

อ่านบทความเพิ่มเติม ได้ที่ : Great Blue เกมสล็อตที่จะพาคุณมุ่งสู่ใต้ท้องทะเล